Chính Sách Bảo Mật

1. Giới Thiệu

Chào mừng đến với Xemdaga.AI. Chính sách bảo mật này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập những thông tin sau khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn khi bạn tự nguyện gửi tên thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Số liên hệ: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

3. Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua:

Biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi: Bạn có thể chọn cung cấp tên và số điện thoại của mình thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

4. Mục Đích Thu Thập Dữ Liệu

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ nhằm mục đích trả lời các câu hỏi của bạn được gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

5. Sự Đồng Ý Của Người Dùng

Bằng cách gửi thông tin của bạn thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này theo chính sách bảo mật này.

6. Sử Dụng Và Chia Sẻ Dữ Liệu

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thông tin của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích trả lời các câu hỏi của bạn.

7. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ hoặc thay đổi trái phép.

8. Cookie Và Công Nghệ Theo Dõi

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc công nghệ theo dõi trên trang web của mình.

9. Truy Cập Và Kiểm Soát

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bạn đã cung cấp thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong phần Thông tin liên hệ.

10. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi quan trọng sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

xemdaga.ai ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu